تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل مورفومتریک حوزه های آبخیز اوگانپا و اگبر، ایبادان نیجریه

عنوان فارسی: تحلیل مورفومتریک حوزه های آبخیز اوگانپا و اگبر، ایبادان نیجریه
عنوان انگلیسی: Morphometric Analysis of Ogunpa and Ogbere Drainage Basins, Ibadan, Nigeria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2010 نشریه : EJESM
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F884 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.49Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مهندسی هیدرولیک و سنجش از راه دور
مجله: مجله اتیوپی مطالعات و مدیریت محیطی - Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management
دانشگاه: دانشگاه جورجیا، ایلورین، نیجریه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

منطقه مورد مطالعه

روش شناسی

مشاهده و بحث

پیامد های مدیریتی یافته های تحقیقاتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The paper analysed the morphometric parameters of Ogbere and Ogunpa drainage basins located on basement complex rock in Southwestern Nigeria. Data used were generated from topographical map of Ibadan North-east on scale 1:25,000 published by Federal Survey of Nigeria (1975). Result obtained indicated that studied basins exhibits high spatial variation in their morphometric properties. The study further revealed that morphometric properties of Ogunpa drainage basin are likely to induce high magnitude flood compared to morphometric properties of Ogbere drainage basin. The study thus suggested a number of management practices that can be used in reducing rates of environmental degradation in the basins.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به تحلیل پارامتر های مورفومتریک حوزه های آبخیز اوگانپا و اگبر واقع در جنوب نیجریه می پردازد. داده های مورد استفاده از نقشه های توپوگرافیک شمال شرق ایبدان در مقیاس 1:25000 منتشر شده از طریق تحقیق فدرال نیجریه 1975 جمع اوری شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حوزه های مختلف، تغیرات مکانی را در خواص مورفومتریک نشان داده اند. این مطالعه در عین حال نشان داد که خواص مورفومتریک حوزه زهکشی اوگانپا موجب ایجاد سیل های با بزرگی زیاد درمقایسه با خواص مورفومتریک حوزه ابخیز اگبر می شود. این مطالعه از تعدادی از شیوه های مدیریتی مورد استفاده در کاهش تخریب زیست میحطی در حوزه استفاده می کند.