تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل مولفه های مستقل تصویر رنگ پوست – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: تحلیل مولفه های مستقل تصویر رنگ پوست
عنوان انگلیسی: Independent-component analysis of skin color image
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 1999 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F757 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.80Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی
مجله: مجله انجمن اپتیکال آمریکایی - Journal of the Optical Society of America
دانشگاه: گروه علوم اطلاعات و تصویر، ژاپن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- تحلیل مولفه های مستقل

3- مدل رنگ پوست

4- تفکیک تصویر رنگ پوست

5- تفکیک و ترکیب تصویر رنگی چهره

6- نتیجه گیری و بحث

نمونه متن انگلیسی

The spatial distributions of melanin and hemoglobin in human skin are separated by independent-component analysis of a skin color image. The analysis is based on the skin color model with three assumptions: (1) Spatial variation of color in the skin is caused by two pigments, melanin and hemoglobin; (2) the quantities of the two pigments are mutually independent spatially; and (3) linearity holds among the quantities and the observed color signals in the optical density domain. The results of the separation agree well with physiological knowledge. The separated components are synthesized to simulate the various facial color images by changing the quantities of the two separated pigments.

نمونه متن ترجمه

چکیده

توزیعات مکانی ملانین و هموگلوبین در پوست انسان از طریق تحلیل مولفه های مستقل تصویر رنگ پوست تفکیک می شود. این تحلیل بر اساس مدل رنگ پوست با سه فرض است. 1- تغییرات مکانی رنگ در پوست ناشی از دو رنگدانه ملاتونین و هموگلوبین است 2- مقادیر دو رنکدانه از نظر مکانی مستقل متقابل هستند . 3- ویژگی خطی در میان کمیت های مختلف و سیگنال های رنکی مشاهده شده در دامنه تراکم نوری صادق است. نتایج تفکیک و طبقه بندی به خوبی با دانش فیزیوولژیکی هم خوانی دارد. اجزا و مولفه های تفکیک شده برای شبیه سازی تصاویر رنگی مختلف باتغییر ویژگی ها و کمیت های رنگ دانه های تفکیک شده استفاده می شوند.