تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه پایداری کامپوزیت بتنی فیبری طبیعی با خواص مکانیکی و میکرو سازه ها – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: مطالعه پایداری کامپوزیت های بتنی فیبری طبیعی با استفاده از خواص مکانیکی و میکرو سازه ها
عنوان انگلیسی: Study on durability of natural fibre concrete composites using mechanical strength and microstructural properties
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2010 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7961 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.46Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه، مهندسی مواد مرکب و مدیریت ساخت
مجله: بولتن علوم مواد - Bulletin of Materials Science
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی کنگو، هند
کلمات کلیدی: الیاف طبیعی، کامپوزیت بتن، قدرت مکانیکی، تجزیه و تحلیل SEM
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تجربیات

مخلوط کردن و نمونه‌برداری

آزمون خمشی

ابزار

روش‌های آزمایش برای مطالعات مداوم

نتایج و بحث

خواص مکانیکی مقاومت

قدرت کششی تقسیم‌شده

مدول گسیختگی

عملکرد انعطاف‌پذیر

مطالعات میکرو ساختار

الیاف زبر و سخت

الیاف خردشده

خواص پایداری

انجماد

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Investigations to overcome the brittle response and limiting post-yield energy absorption of concrete led to the development of fibre reinforced concrete using discrete fibres within the concrete mass. Out of the commonly used fibres, easily available low cost natural fibres are renewable source materials. Though these fibres are ecologically advantageous, they have some limitations such as lower durability and lesser strength. But recent research provides several treatment processes to enhance the durability of natural fibres. In this paper, the durability of natural fibres such as coconut coir and sugarcane bagasse has been reported by conducting an experimental investigation. This investigation includes two parts. The first part focuses on the determination of mechanical strength properties such as compressive, tensile, modulus of rupture and flexural properties of natural fibre reinforced concrete specimens once every 3 months for a period for 2 years under alternate wetting and drying conditions. Gain or loss in strength of composite concrete at 9 intervals were computed and are reported here. The second part covers the microstructural properties of fresh natural fibres in as received condition and natural fibres reacted with concrete under accelerated curing conditions for two years. SEM and EDAC test results are discussed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تحقیقات گسترده ای برای بررسی واکنش شکننده و محدودکننده پس از بارگذاری و بهره‌برداری از بتن مسلح فیبری با استفاده از الیاف گسسته انجام‌شده است. در این بتن‌ها از الیاف معمولی استفاده‌شده، الیاف طبیعی ارزان‌قیمتی که به‌راحتی قابل‌استفاده می باشند. اگرچه این الیاف ازلحاظ اکولوژیکی سودمند هستند، اما برخی از محدودیت‌ها مانند دوام کم و قدرت کمتر را دارا می باشند. اما تحقیقات اخیر چندین فرآیند اصلاح را برای افزایش دوام الیاف طبیعی ارائه کرده‌اند. در این مقاله، دوام الیاف طبیعی مانند الياف سخت وز بر با انجام تحقیقات تجربی گزارش‌شده است. این تحقیق شامل دو بخش است. قسمت اول تمرکز بر تعیین خصوصیات مقاومت مکانیکی مانند فشرده‌سازی، کشش، مدول گسیختگی و خواص خمشی .نمونه‌های بتن طبیعی هر 3 ماه یک‌بار در مدت 2 سال تحت شرایط ترمیم و خشک شدن جایگزین می شوند. افزایش یا کاهش مقاومت بتن کامپوزیت در 9 فواصل نیز محاسبه‌شده و در اینجا گزارش می‌شود. بخش دوم، ویژگی‌های ریزساختاری الیاف تازه طبیعی را به‌عنوان شرایط دریافتی پوشش می‌دهد و الیاف طبیعی بتن تحت شرایط شستشوی واکنش نشان داده و نتایج آزمون SEM و EDAC موردبحث قرارگرفته است.