تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) – نشریه MDPI

عنوان فارسی: کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson)
عنوان انگلیسی: Discovery of Novel Saponins from the Viscera of the Sea Cucumber Holothuria lessoni
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 35 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 39
سال انتشار : 2014 نشریه : MDPI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F564 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.37Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، کشاورزی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، گیاهان دارویی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی محیطی و دریایی و بیوشیمی
مجله: داروهای دریایی - marine drugs
دانشگاه: گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه فلیندرز، استرالیا
کلمات کلیدی: احشاء خیار دریایی، ساپونین ها،Holothuria lessoni، ترکیبات زیست فعال، MALDI، طیف سنج جرمی، ESI، گلیکوزید های تری ترپن، تشریح ساختار، بی مهره دریایی، تیره خارپوستان، خیار دریایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- نتایج و بحث

2-1 داده های ترکیب هولوترین A MALDI-MS/MS در حالت یون مثبت

2-2 قطعات کلیدی و تشریح ساختاری ساپونین های جدید

2-3 آنالیز ساپونین ها با ESI-MS

2-3-1 جرم مولکولی ساپونین ها با ESI

2-3-2 تشریح ساختار ساپونین ها با ESI-MS/MS

3- بخش ازمایشی

3-1 نمونه خیار دریایی

3-2 پروتکل عصاره گیری

عصاره گیری ساپونین ها

3-3 تخلیص عصاره

3-4 کروماتوگرافی لایه نازک(TLC)

3-5 کروماتوگرافی جدایش گریز از مرکز با کارایی بالا HPCPC یا CPC

3-6 طیف سنج جرمی

3-6-1 MALDI-MS

3-6-3 ESI-MS

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Sea cucumbers, sometimes referred to as marine ginseng, produce numerous compounds with diverse functions and are potential sources of active ingredients for agricultural, nutraceutical, pharmaceutical and cosmeceutical products. We examined the viscera of an Australian sea cucumber Holothuria lessoni Massin et al. 2009, for novel bioactive compounds, with an emphasis on the triterpene glycosides, saponins. The viscera were extracted with 70% ethanol, and this extract was purified by a liquid-liquid partition process and column chromatography, followed by isobutanol extraction. The isobutanol saponin-enriched mixture was further purified by high performance centrifugal partition chromatography (HPCPC) with high purity and recovery. The resultant purified polar samples were analyzed using matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS)/MS and electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS)/MS to identify saponins and characterize their molecular structures. As a result, at least 39 new saponins were identified in the viscera of H. lessoni with a high structural diversity, and another 36 reported triterpene glycosides, containing different aglycones and sugar moieties. Viscera samples have provided a higher diversity and yield of compounds than observed from the body wall. The high structural diversity and novelty of saponins from H. lessoni with potential functional activities presents a great opportunity to exploit their applications for industrial, agricultural and pharmaceutical use.

نمونه متن ترجمه

چکیده

خیار دریایی، که گاهی اوقات جنسینگ دریایی نامیده می شود، تولید ترکیبات متعددی با کارکرد های متنوع کرده و منبع بالقوه ترکیبات فعال برای محصولات کشاورزی، افزودنی های غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی محسوب می شود. ما به بررسی احشاء یک گونه خیار دریایی استرالیایی Holothuria lesson( ماسین و همکاران 2009) برای دست یابی به ترکیبات زیست فعال جدید با تاکید بر گلیکوزید های تری ترپن، ساپونین ها پرداختیم. احشاء خیار دریایی با اتانول 70 درصد عصاره گیری شده و این عصاره با فرایند تفکیک جزء به جزء مایع- مایع و کروماتوگرافی ستونی تخلیص شده و سپس تحت عصاره گیری ایزوبوتانول قرار گرفت. ترکیب غنی از ایزوبوتانول ساپونین نیز با کروماتوگرافی جدایش گریز از مرکز با کارایی بالا(HPCPC) با خلوص و ریکاوری بالا ، تخلیص گردید. نمونه های قطبی تخلیص شده حاصله، با استفاده از طیف سنج جرمی جرمی واجذبی/یونشی لیزری به کمک ماتریس (MALDI-MS)/MS و و طیف سنج جرمی یونشی الکترو اسپری((ESI-MS)/MS) برای شناسایی ساپونین ها و شناسایی ساختار های مولکولی آن ها تحلیل شد. در نتیجه، حداقل 39 ساپونین جدید در احشاء خیار دریایی با تنوع ساخناری بالا شناسایی شده و 36 ساپنین دیگر ، شامل گلیکوزید های تری ترپن بودند که دارای آگلیکون های مختلف و واحد های قند می باشند. نمونه های احشاء تولید ترکیبات زیاد با تنوع بالاتر نسبت به نمونه های دیواره بدنی خیار دریایی می کند. تنوع ساختاری بالا و تازگی ساپونین ها در خیار دریایی با فعالیت ها و وظایف کارکردی بالقوه، فرصتی بزرگ برای بهره گیری از کاربرد این گونه برای استفاده صنعتی، کشاورزی و دارویی باشد.