تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فعالیت عضلات مرکزی در طی تمرینات آویز TRX با و بدون نوارهای درمانی کششی – نشریه هینداوی

عنوان فارسی: فعالیت عضلات مرکزی در طی تمرینات آویز TRX با و بدون نوارهای درمانی کششی در بزرگسالان با کمر درد مزمن: پیامد و اهمیت برای توانبخشی
عنوان انگلیسی: Core Muscle Activity during TRX Suspension Exercises with and without Kinesiology Taping in Adults with Chronic Low Back Pain: Implications for Rehabilitation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2015 نشریه : هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F871 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی، یادگیری و کنترل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی
مجله: پزشکی تکمیلی و جایگزین مبتنی بر شواهد - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
دانشگاه: گروه علوم توانبخشی، دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مواد و روش ها

3- نتایج

4-بحث

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

This study aimed to examine the effects of kinesiology taping (KT) and different TRX suspension workouts on the amplitude of electromyographic (EMG) activity in the core muscles among people with chronic low back pain (LBP). Each participant (total ? = 21) was exposed to two KT conditions: no taping and taping, while performing four TRX suspension exercises: (1) hamstring curl, (2) hip abduction in plank, (3) chest press, and (4) 45-degree row. Right transversus abdominis/internal oblique (TrAIO), rectus abdominis (RA), external oblique (EO), and superficial lumbar multifidus (LMF) activity was recorded with surface EMG and expressed as a percentage of the EMG amplitude recorded during a maximal voluntary isometric contraction of the respective muscles. Hip abduction in plank increased TrAIO, RA, and LMF EMG amplitude compared with other TRX positions (? < 0.008). Only the hamstring curl was effective in inducing a high EMG amplitude of LMF (? < 0.001). No significant difference in EMG magnitude was found between the taping and no taping conditions overall (? > 0.05). Hip abduction in plank most effectively activated abdominal muscles, whereas the hamstring curl most effectively activated the paraspinal muscles. Applying KT conferred no immediate benefits in improving the core muscle activation during TRX training in adults with chronic LBP.

نمونه متن ترجمه

هدف این مطالعه بررسی اثرات نوار های درمانی کششی و تمرین های مختلف آویز TRX بر روی بزرگی فعالیت الکترومیوگرافیک در عضلات مرکزی با کمر درد مزمن(LBP) می باشد. هر یک از شرکت کننده ها(21 نفر) در معرض دو وضعیت نوار های درمانی کششی قرار گرفتند: بدون نوار و با نوار، در حالی که چهار تمرین آویزTRX انجام شدند: (1) کشش عضله همسترینگ ، (2) ابداکشن ران، (3) فشار قفسه سینه، و4- ردیف 45 درجه. فعالیت راست شکم عرضی / مورب داخلی (TrAIO)، راست شکمی (RA)، مورب خارجی (EO) و  سطحی کمری (LMF) با EMG سطحی ثبت شده و به صورت درصدی از بزرگی EMG در طی انقباض ایزومتریک  ماکزیمم عضله های مربوطه  بیان شد. ابداکشن ران موجب افزایش TrAIO, RA, و LMF EMG در مقایسه با سایر موقعیت های TRX شد. تنها کشش همسترینگ در القای بزرگی بالای LMF(0.001) موثر بود. تفاوت معنی داری در بزرگی EMG بین نوار و بدون نوار مشاهده نشد. ابداکشن ران به طور موثری موجب فعال سازی ماهیچه های شکمی شد در حالی که کشش همسترینگ به طور موثر موجب فعال سازی  عضله های پارا اسپینال شد. استفاده از KT موجب ایجاد مزیت های زیادی در بهبود فعال سازی عضله مرکزی در طی تمرین TRX در بزرگ سالان با LBP نشد.