تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اندازه گیری ساختار و روش های ارزیابی در MIS و پژوهشی رفتاری – نشریه JSTOR

عنوان فارسی: اندازه گیری ساختار و روش های ارزیابی در MIS و پژوهشی رفتاری: تلفیق فنون فعلی و جدید
عنوان انگلیسی: Construct Measurement and Validation Procedures in MIS and Behavioral Research: Integrating New and Existing Techniques
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 48 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 88
سال انتشار : 2011 نشریه : JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1233 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.44Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت سیستم های اطلاعات
مجله: فصلنامه سیستم اطلاعات مدیریت - MIS Quarterly
دانشگاه: گروه بازاریابی، دانشکده کسب و کار کلی، دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: روش های ارزشیابی ساختار، توسعه شاخص و ارزشیابی، محتوی، همگرا، اعتبار افتراقی و قانونی، مدل های شاخص تکوینی و انعکاسی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.2307/23044045
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

محدودیت های روش های توسعه مقیاس فعلی

عدم تعریف کافی و مناسب از قطب ساختار

استفاده محدود از برخی فنونی که در تثبیت اعتبار ساختار مفید هستند

موروری بر فرایند های توسعه مقیاس

بعد ساختار

ساختار ها ذاتا تکوینی یا انعکاسی نیستند

مسائل هستی شناسی

ارزیابی خوبی برازش مدل اندازه گیری

ارزیابی اعتبار مجموعه شاخص ها در سطح ساختار

ارزیابی اطمینان پذیری مجموعه شاخص ها در سطح ساختار

ارزیابی اعتبار و اطمینان پذیری تک تک شاخص ها

حذف شاخص های نامناسب

دست ورزی آزمایشی ساختار

مقایسات گروهی معلوم

ارزیابی روایی و اعتبار قانونی و مرتبط با معیار

استفاده از شبکه قانونی برای ارزیابی اعتبار و روایی ساختار چند بعدی

دیگر مسائل مربوط به ساختار هایی با شاخص های تکوینی

بحث و نتیجه گیری کلی

نمونه متن انگلیسی

Despite the fact that validating the measures of constructs is critical to building cumulative knowledge in MIS and the behavioral sciences, the process of scale development and validation continues to be a challenging activity. Undoubtedly, part of the problem is that many of the scale development procedures advocated in the literature are limited by the fact that they (1) fail to adequately discuss how to develop appropriate conceptual definitions of the focal construct, (2) often fail to properly specify the measurement model that relates the latent construct to its indicators, and (3) underutilize techniques that provide evidence that the set of items used to represent the focal construct actually measures what it purports to measure. Therefore, the purpose of the present paper is to integrate new and existing techniques into a comprehensive set of recommendations that can be used to give researchers in MIS and the behavioral sciences a framework for developing valid measures. First, we briefly elaborate upon some of the limitations of current scale development practices. Following this, we discuss each of the steps in the scale development process while paying particular attention to the differences that are required when one is attempting to develop scales for constructs with formative indicators as opposed to constructs with reflective indicators. Finally, we discuss several things that should be done after the initial development of a scale to examine its generalizability and to enhance its usefulness.

نمونه متن ترجمه

علی رغم این واقعیت که ارزشیابی شاخص های ساختار برای ایجاد دانش ترکیبی در سیستم های اطلاعات مدیریتی و علوم رفتاری امری حیاتی است، فرایند توسعه مقیاس و ارزشیابی روز به روز به یک فعالیت چالش بر انگیز تبدیل می شود. بدون شک، بخشی از مسئله این است که بسیاری از روش های توسعه مقیاس عنوان شده در منابع دارای محدودیت های ذیل می باشند:1- به طور کافی قادر به بحث در خصوص چگونگی ارایه تعاریف مفهومی مناسب از ساختار کانونی نمی باشند2- اغلب قادر به تعیین مناسب مدل اندازه گیری که ساختار نهفته را به شاخص های آن ارتباط دهد نیستند، و 3- فنونی را که شواهد خوبی در خصوص این که مجموع ایتم های مورد استفاده برای نشان دادن ساختار کانونی در واقع مقاد آن را اندازه گیری می کند را در نظر نمی گیرد. بنابراین، هدف مطالعه حال حاضر تلفیق فنون جدید و موجود به یک مجموعه جامعه از توصیه هایی است که می توان از آن ها برای ارایه یک چارچوب برای توسعه شاخص ها و معیار های اندازه گیری معتبر به محققان علوم رفتاری و سیستم مدیریت اطلاعات استفاده کرد. نخست، ما به طو رمختصر به برخی از محدودیت های عملیات توسعه مقیاس فعلی خواهیم پرداخت. بعد از آن، ما در خصوص مراحل فرایند توسعه مقیاس ضمن توجه ویژه به تفاوت های مورد نیاز هنگام تلاش برای ایجاد مقیاس هایی برای ساختار هایی با شاخص های تکوینی بر خلاف ساختار هایی با شاخص های انعکاسی بحث خواهیم کرد. در نهایت، چندین موردی که باید بعد از توسعه اولیه شاخص برای آزمون تعمیم پذیری آن و بهبود اهمیت و کارایی ان انجام شوند ذکر خواهیم کرد.