تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل یکپارچه برای پیکربندی زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کننده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: یک مدل یکپارچه برای پیکربندی زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کننده: رویکرد چند هدفه
عنوان انگلیسی: An integrated model for closed-loop supply chain configuration and supplier selection: Multi-objective approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8144 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.34Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: لجستیک و زنجیره تامین
مجله: سیستم های خبره با کاربردهای آن - Expert Systems with Applications
دانشگاه: گروه مهندسی صنایع و تولید، دانشگاه ویندزور، کانادا
کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده، تدارکات معکوس (RL)، زنجیره تامین بسته حلقه (CLSC)، برنامه نویسی چندگانه، نظریه مجموعه فازی (FST)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1. مقدمه

2. مرور ادبیات

2.1 پیکربندی شبکه در RL

2.2 انتخاب تأمین کننده

3. تئوری مجموعه های فازی

4. تعریف مسئله

5. مدل پیشنهادی

5.1 ارزیابی تأمین کنندگان

5.2 مدل ریاضی برای CLSC

6. راه حل

7. مثال عددی

8. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Reverse logistics consists of all operations related to the reuse of products. External suppliers are one of the important members of reverse logistics and closed loop supply chain (CLSC) networks. However in CLSC network configuration models, suppliers are assessed based on purchasing cost and other factors such as on-time delivery are ignored. In this research, a general closed loop supply chain network is examined that includes manufacturer, disassembly, refurbishing, and disposal sites. Meanwhile, it is managed by the manufacturer. We propose an integrated model which has two phases. In the first phase, a framework for supplier selection criteria in RL is proposed. Besides, a fuzzy method is designed to evaluate suppliers based on qualitative criteria. The output of this stage is the weight of each supplier according to each part. In the second phase, we propose a multi objective mixed-integer linear programming model to determine which suppliers and refurbishing sites should be selected (strategic decisions), and find out the optimal number of parts and products in CLSC network (tactical decisions). The objective functions maximize profit and weights of suppliers, and one of them minimizes defect rates. To our knowledge, this model is the first effort to consider supplier selection, order allocation, and CLSC network configuration, simultaneously. The mathematical programming model is validated through numerical analysis.

نمونه متن ترجمه

چکیده

لجستیک معکوس شامل تمام عملیات مربوط به استفاده مجدد از محصولات می شود. تأمین کنندگان خارجی یکی از اعضای مهم شبکه های زنجیره تأمین حلقه بسته (CLSC) و لجستیک معکوس هستند. با این حال، در مدل های پیکربندی شبکه CLSC، تأمین کنندگان براساس هزینه خرید ارزیابی شده اند و عوامل دیگر از قبیل تحویل به موقع نادیده گرفته شده اند. در این پژوهش، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته کلی مورد بررسی قرار گرفته که شامل سایت های تولیدکننده، دمونتاژسازی، مرمت سازی و دفع (حذف) ضایعات است. در ضمن، توسط تولیدکننده مدیریت شده است. ما یک مدل یکپارچه را پیشنهاد می کنیم که شامل دو فاز است. در فاز اول، چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین کننده در لجستیک معکوس (RL) پیشنهاد شده است. علاوه بر این، یک روش فازی برای ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس معیارهای کیفی طراحی شده است. خروجی این مرحله، وزن هر تأمین کننده بر اساس هر قطعه است. در فاز دوم، ما یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح را برای انتخاب تأمین کننده و سایت های مرمت سازی (تصمیم گیری های استراتژیک) و تعیین تعداد بهینه قطعات و محصولات در شبکه CLSC (تصمیم گیری های تاکتیکی) پیشنهاد می کنیم. توابع هدف، سود و وزن های تأمین کنندگان را بیشینه می سازند و يكي از آن ها، میزان عیوب (نقص ها) را حداقل مي کند. بر طبق دانش ما، این مدل، اولین تلاش برای در نظر گرفتن انتخاب تأمین کننده، تخصیص سفارش و پیکربندی شبکه CLSC به طور همزمان است. مدل برنامه ریزی ریاضی از طریق تجزیه و تحلیل عددی اعتبارسنجی شده است.

محصولات مشابه