تلفن: 04142273781

دانلود رایگان مقالات ترجمه شده

دانلود رایگان ترجمه مقاله منگنز غذایی برای گاوهای خشک و شیرده هلشتاین

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان منگنز غذایی برای گاوهای خشک و شیرده هلشتاین برای رشته علوم دامی به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12

دانلود رایگان ترجمه مقاله شیمی سیالات در زون های فرورانش

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به تهیه مقاله ترجمه شده با عنوان شیمی مایعات در زون های فرورانش برای رشته مهندسی شیمی و زمین شناسی نموده است.

سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت از راه دور، روش نوین و نوظهور مدیریت

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت با کنترل از راه دور: شیوه های نوین و نوظهور مدیریت برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16

دانلود رایگان ترجمه مقاله تفاوت آنالیز شغلی سنتی و مدل سازی شایستگی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان تفاوت بین آنالیز شغلی سنتی و مدل سازی شایستگی، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 30

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان ارتباط رفتار مدنی سازمانی با هوش عاطفی، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8

دانلود رایگان ترجمه مقاله تعریف مهندسی مجدد و الگوهای آن

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان تعریف مهندسی مجدد و الگوهای آن، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 36

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ریسک پروژه

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت ریسک پروژه، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل ساختار شبکه ای دانش و سیستم های حکومتی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدل ساختار شبکه ای دانش و سیستم های اداره امور، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 17

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده از سایت معتبر الزویر (سایت Elsevier) با عنوان مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان  نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی برای رشته مدیریت (ایجاد انگیزه در کارکنان) به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم خبره

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم هوشمند مدیریت امنیت اطلاعات در طراحی و معماری برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 16

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 8

دانلود رایگان ترجمه مقاله چالشهای مدیریت منابع انسانی

 
 گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان چالشهای مدیریت منابع انسانی برای رشته مدیریت (منابع انسانی hr) به صورت رایگان نموده است.

صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10

دانلود رایگان ترجمه مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ابزاری موثر برای مدیریت تولید، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 15

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت اثربخش

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت اثربخش برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است که در این مقاله به موضوعاتی همچون مهارت های تیم سازی، تفویض کار و مسئولیت، کمک به کارکنان با اهدافی مشخص، برخورد موثر با مشکلات، پرداخته شده است.

صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 4

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش حسابرسی زیست محیطی در حسابرسی رعایت

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان ” آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟” برای رشته حسابرسی به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 23

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت مشارکتی سیستم پویا جهت توسعه سازمانی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان تفکر صحیح و نگاه به آینده : مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه ی مشارکت سازمانی،برای رشته مدیریت (مدیریت مشارکتی) به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتخاذ نوآوری سازمانی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و عناصر بازاریابی

گروه مترجمین فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی، برای رشته مدیریت به صورت رایگان نموده است.

سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 7