تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

محصولات پاورپوینت ایران عرضه


۱- علوم تجربی


رشته پزشکی «=======» مشاهده

رشته محیط زیست «=======» مشاهده  

رشته پرستاری «=======» مشاهده

رشته زیست شناسی «=======» مشاهده


۲- علوم انسانی


رشته تربیت بدنی «=======» مشاهده

رشته حسابداری «=======» مشاهده

رشته علوم اقتصادی «=======» مشاهده

رشته مدیریت  «=======» مشاهده

رشته علوم اجتماعی «=======» مشاهده  


۳- علوم پایه


رشته ریاضی و آمار «=======» مشاهده

رشته شیمی «=======» مشاهده

رشته فیزیک «=======» مشاهده


۴- فنی و مهندسی


رشته صنایع غذایی «=======» مشاهده

رشته سخت افزار  «=======» مشاهده

رشته فناوری اطلاعات «=======» مشاهده

رشته مهندسی برق «=======» مشاهده

رشته مهندسی پزشکی «=======» مشاهده

رشته مهندسی صنایع «=======» مشاهده  

رشته مهندسی عمران «=======» مشاهده  

رشته مهندسی کامپیوتر «=======» مشاهده

رشته مهندسی کشاورزی «=======» مشاهده  

رشته مهندسی مکانیک «=======» مشاهده

رشته هوافضا «=======» مشاهده

رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات «=======» مشاهده

رشته مهندسی مواد «=======» مشاهده  

رشته مهندسی نساجی «=======» مشاهده

رشته مهندسی انرژی «=======» مشاهد  

رشته معماری «=======»  مشاهده

رشته مهندسی پلیمر «=======» مشاهده  

رشته مهندسی معدن «=======» مشاهده