تلفن: 04142273781
فرم خرید


امکان پرداخت با تمامی کارت ها از تمامی درگاه ها وجود دارد.


قیمت: 20,800 تومان
پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود ترجمه مقاله با عنوان همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار با فرمت ورد و همچنین مقاله انگلیسی با فرمت PDF ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.