تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
فرم خرید

لطفا ایمیل خود را وارد نمایید

امکان پرداخت با تمامی کارت ها از تمامی درگاه ها وجود دارد.


قیمت: 6,800 تومان
پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود بسته سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش، ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.