تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
فرم خرید

لطفا ایمیل خود را وارد نمایید

امکان پرداخت با تمامی کارت ها از تمامی درگاه ها وجود دارد.


قیمت: 8,800 تومان
پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود بسته دانلود جزوه آنچه که در مصاحبه شغلی میپرسند؟ سوالات استخدامی مصاحبه و گزینش، ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.