تلفن: 04142273781
فرم خرید


امکان پرداخت با تمامی کارت ها از تمامی درگاه ها وجود دارد.


قیمت: 6,800 تومان
پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود بسته سوالات تخصصی استخدامی کاردان و کارشناش آتش نشانی شهرداری، ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.